MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thới Tam Thôn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73110, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là 73110.

2. Mã bưu chính 73110 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73110 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thới Tam Thôn Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73110 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh có 5 số là 73110, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 731128

Tên bưu cục: HM09- Thới Tam Thôn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´202, Ấp Thới tứ, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731010

Tên bưu cục: Khai Thác Vận Chuyển Hóc Môn

Điện thoại: 7103444

Địa chỉ: Sô´26, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731105

Tên bưu cục: Tam Đông

Điện thoại: 7104177

Địa chỉ: Sô´14/1B, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731108

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 1

Điện thoại: 8839139

Địa chỉ: Sô´158, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731117

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 11

Điện thoại: 7104849

Địa chỉ: Sô´2/3, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731118

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 12

Điện thoại: 8915413

Địa chỉ: Sô´81/5A, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731119

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 13

Điện thoại: 8914357

Địa chỉ: Sô´72/1, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731120

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 14

Điện thoại: 5979040

Địa chỉ: Sô´104, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731121

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 15

Điện thoại: 8839200

Địa chỉ: Sô´64/6C, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731122

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 16

Điện thoại: 5979063

Địa chỉ: Sô´62/5A, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731123

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 17

Điện thoại: 8839207

Địa chỉ: Sô´37/13I, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731124

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 18

Điện thoại: 5979108

Địa chỉ: Sô´39/6B, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731125

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 19

Điện thoại: 8839216

Địa chỉ: Sô´71/1, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731109

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 2

Điện thoại: 7179777

Địa chỉ: Sô´63/2M, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731127

Tên bưu cục: Thới tam thôn 20

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1/6, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731110

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 3

Điện thoại: 8839925

Địa chỉ: Sô´3/3, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731111

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 4

Điện thoại: 7104960

Địa chỉ: Sô´344, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731112

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 5

Điện thoại: 7104963

Địa chỉ: Sô´3/111E, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731113

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 6

Điện thoại: 7104972

Địa chỉ: Sô´1/4B, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 731114

Tên bưu cục: Thới Tam Thôn 7

Điện thoại: 7104965

Địa chỉ: Sô´15/7, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn Thới Tam Thôn Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>