MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thới Thuận

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ là Mã bưu chính 90425, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ là 90425.

2. Mã bưu chính 90425 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90425 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thới Thuận Thốt Nốt, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90425 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ có 5 số là 90425, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 904260

Tên bưu cục: Thới Hòa 1

Điện thoại: 3649452

Địa chỉ: Sô´19/3, Khu vực Thới Hòa, Phường Thới Thuận Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904261

Tên bưu cục: Thới Hòa 2

Điện thoại: 649453

Địa chỉ: Ấp Thới Hòa, Xã Thới Thuận Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904263

Tên bưu cục: Thới Hòa 3

Điện thoại: 3649465

Địa chỉ: Khu vực Thới Hòa, Phường Thới Thuận Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904252

Tên bưu cục: Thới Thạnh

Điện thoại: 3859831

Địa chỉ: Sô´592/39, Khu vực Thới Thạnh, Phường Thới Thuận Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904266

Tên bưu cục: Thới Thạnh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thới Thạnh, Xã Thới Thuận Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904267

Tên bưu cục: Thới Thạnh 2

Điện thoại: 3649574

Địa chỉ: Khu vực Thới Thạnh, Phường Thới Thuận Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904250

Tên bưu cục: Thới Thuận

Điện thoại: 02923859200

Địa chỉ: Khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904251

Tên bưu cục: Thới Thuận

Điện thoại: 3852713

Địa chỉ: Sô´245/23, Khu vực Thới Thạnh, Phường Thới Thuận Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904255

Tên bưu cục: Thới Thuận 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực Thới Hòa, Phường Thới Thuận Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904256

Tên bưu cục: Thới Thuận 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực Thới Thạnh, Phường Thới Thuận Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904269

Tên bưu cục: Thới Thuận 2

Điện thoại: 3611503

Địa chỉ: Sô´332 tổ 12, Khu vực Thới Thạnh, Phường Thới Thuận Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>