MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thống Nhất

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 175510

Tên bưu cục: Thống Nhất

Điện thoại: 01249079013

Địa chỉ: Thôn Cẩm Cầu, Xã Thống Nhất Thống Nhất Gia Lộc Hải Dương

Xem chi tiết>>