MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thốt Nốt

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ là Mã bưu chính 90420, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ là 90420.

2. Mã bưu chính 90420 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90420 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thốt Nốt Thốt Nốt, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90420 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ có 5 số là 90420, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 904203

Tên bưu cục: Long Thạnh 1

Điện thoại: 3855161

Địa chỉ: Sô´384 tổ 17, Đường Quốc Lộ 91, Phường Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904228

Tên bưu cục: Long Thạnh 2

Điện thoại: 3610523

Địa chỉ: Sô´267, Khu vực Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904204

Tên bưu cục: Long Thạnh A

Điện thoại: 3855589

Địa chỉ: Sô´179, Đường Quốc Lộ 91, Phường Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904221

Tên bưu cục: Long Thạnh A1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´625/29, Ấp Long Thạnh A, Thị Trấn Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904202

Tên bưu cục: Phụng I

Điện thoại: 3854811

Địa chỉ: Sô´485, Đường Quốc Lộ 91, Phường Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904227

Tên bưu cục: Phụng Thạnh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Phụng Thạnh 1, Thị Trấn Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904200

Tên bưu cục: Thốt Nốt

Điện thoại: 02923851999

Địa chỉ: Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904390

Tên bưu cục: Thốt Nốt

Điện thoại: 02923851999

Địa chỉ: Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904340

Tên bưu cục: Thốt Nốt

Điện thoại: 02923851999

Địa chỉ: Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904229

Tên bưu cục: Thốt Nốt 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´614, Ấp Phụng Thạnh 1, Thị Trấn Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904205

Tên bưu cục: Thốt Nốt 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904201

Tên bưu cục: Tràng Thọ

Điện thoại: 3854344

Địa chỉ: Sô´136/6 tổ 6, Khu vực Tràng Thọ 1, Phường Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904220

Tên bưu cục: Tràng Thọ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´279/9, Ấp Tràng Thọ 1, Thị Trấn Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904345

Tên bưu cục: VP BĐTT Thốt Nốt

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ

Xem chi tiết>>