MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thứ Ba

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang là Mã bưu chính 92240, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang là 92240.

2. Mã bưu chính 92240 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92240 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thứ Ba An Biên, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92240 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang có 5 số là 92240, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 922400

Tên bưu cục: An Biên

Điện thoại: 02973510810

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba Thứ Ba An Biên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922480

Tên bưu cục: An Biên

Điện thoại: 02973881068

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba Thứ Ba An Biên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922560

Tên bưu cục: An Biên

Điện thoại: 02973881068

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba Thứ Ba An Biên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922407

Tên bưu cục: Khu Vực III

Điện thoại: 510078

Địa chỉ: Sô´0013, Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba Thứ Ba An Biên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922408

Tên bưu cục: Sô 110

Điện thoại: 881031

Địa chỉ: Sô´110, Khu Vực 4, Thị Trấn Thứ Ba Thứ Ba An Biên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922409

Tên bưu cục: Số 165

Điện thoại: 881220

Địa chỉ: Sô´165, Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba Thứ Ba An Biên Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922580

Tên bưu cục: Số 209

Điện thoại: 881343

Địa chỉ: Sô´209, Khu Vực 3, Thị Trấn Thứ Ba Thứ Ba An Biên Kiên Giang

Xem chi tiết>>