MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thứ Mười Một

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thứ Mười Một, An Minh, Kiên Giang là Mã bưu chính 92270, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thứ Mười Một, An Minh, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thứ Mười Một, An Minh, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thứ Mười Một, An Minh, Kiên Giang là 92270.

2. Mã bưu chính 92270 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92270 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thứ Mười Một An Minh, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92270 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thứ Mười Một, An Minh, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thứ Mười Một, An Minh, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Thứ Mười Một, An Minh, Kiên Giang có 5 số là 92270, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thứ Mười Một, An Minh, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thứ Mười Một, An Minh, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thứ Mười Một, An Minh, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 922700

Tên bưu cục: An Minh

Điện thoại: 02973884595

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Mười Một Thứ Mười Một An Minh Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922730

Tên bưu cục: An Minh

Điện thoại: 02973884678

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Mười Một Thứ Mười Một An Minh Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922750

Tên bưu cục: An Minh

Điện thoại: 02973884678

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Mười Một Thứ Mười Một An Minh Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922706

Tên bưu cục: Khu Thương Mại

Điện thoại: 886510

Địa chỉ: Khu Vực 1, Thị Trấn Thứ Mười Một Thứ Mười Một An Minh Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922707

Tên bưu cục: Khu Vực I

Điện thoại: 3886046

Địa chỉ: Khu Vực 1, Thị Trấn Thứ Mười Một Thứ Mười Một An Minh Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922701

Tên bưu cục: Khu Vực II

Điện thoại: 884722

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Mười Một Thứ Mười Một An Minh Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 922708

Tên bưu cục: Số 1

Điện thoại: 3884942

Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Mười Một Thứ Mười Một An Minh Kiên Giang

Xem chi tiết>>