MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thư Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 158590

Tên bưu cục: Thư Phú

Điện thoại: 0914969263

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thư Dương, Xã Thư Phú Thư Phú Thường Tín Hà Nội

Xem chi tiết>>