MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thuận An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thuận An, ĐắK Mil, Đắk Nông là Mã bưu chính 64197, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận An, ĐắK Mil, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thuận An, ĐắK Mil, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thuận An, ĐắK Mil, Đắk Nông là 64197.

2. Mã bưu chính 64197 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64197 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thuận An ĐắK Mil, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64197 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thuận An, ĐắK Mil, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thuận An, ĐắK Mil, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Thuận An, ĐắK Mil, Đắk Nông có 5 số là 64197, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận An, ĐắK Mil, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thuận An, ĐắK Mil, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận An, ĐắK Mil, Đắk Nông sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641970

Tên bưu cục: Thuận An

Điện thoại: 02613741574

Địa chỉ: Thôn Thuận Hạnh, Xã Thuận An Thuận An ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641981

Tên bưu cục: Thuận An 1

Điện thoại: 747007

Địa chỉ: Thôn Đức Hòa, Xã Thuận An Thuận An ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641982

Tên bưu cục: Thuận An 3

Điện thoại: 747222

Địa chỉ: Thôn Đức Hòa, Xã Thuận An Thuận An ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641983

Tên bưu cục: Thuận An 4

Điện thoại: 747773

Địa chỉ: Thôn Đức Hòa, Xã Thuận An Thuận An ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>