MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thuận Giao

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương là Mã bưu chính 82420, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương là 82420.

2. Mã bưu chính 82420 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82420 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thuận Giao Thuận An, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82420 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương có 5 số là 82420, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 824120

Tên bưu cục: BCP Thuận Giao

Điện thoại: 02743797987

Địa chỉ: Khu phố Hòa Lân 1, Phường Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824211

Tên bưu cục: Bình Thuận 10

Điện thoại: 717875

Địa chỉ: Sô´D7/1, Ấp Bình Thuận 2, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824210

Tên bưu cục: Bình Thuận 11

Điện thoại: 717855

Địa chỉ: Lô nhà D, Khu dân cư Thuận Giao, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824213

Tên bưu cục: Bình Thuận 12

Điện thoại: 717821

Địa chỉ: Ấp Bình Thuận 2, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824283

Tên bưu cục: Bình Thuận 13

Điện thoại: 717703

Địa chỉ: Sô´3/24, Ấp Bình Thuận 1, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824203

Tên bưu cục: Bình Thuận 14

Điện thoại: 717751

Địa chỉ: Ấp Bình Thuận 2, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824206

Tên bưu cục: Bình Thuận 15

Điện thoại: 717739

Địa chỉ: Ấp Bình Thuận 2, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824279

Tên bưu cục: Bình Thuận 17

Điện thoại: 719046

Địa chỉ: Sô´A6/23, Ấp Bình Thuận 2, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824285

Tên bưu cục: Bình Thuận 18

Điện thoại: 715105

Địa chỉ: Ấp Bình Thuận 2, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824241

Tên bưu cục: Bình Thuận 2

Điện thoại: 788274

Địa chỉ: Sô´1/25, Ấp Hòa Lân 2, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824286

Tên bưu cục: Bình Thuận 20

Điện thoại: 715223

Địa chỉ: Sô´1/75, Ấp Bình Thuận 2, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824289

Tên bưu cục: Bình Thuận 22

Điện thoại: 715329

Địa chỉ: Sô´T3/8, Ấp Bình Thuận 2, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824290

Tên bưu cục: Bình Thuận 23

Điện thoại: 715279

Địa chỉ: Sô´E6 Ô 17, Lô nhà E, Khu dân cư Thuận Giao, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824292

Tên bưu cục: Bình Thuận 24

Điện thoại: 715405

Địa chỉ: Sô´D8 Ô 2, Lô nhà D, Khu dân cư Thuận Giao, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824214

Tên bưu cục: Bình Thuận 3

Điện thoại: 718480

Địa chỉ: Sô´A014, Lô nhà A, Khu dân cư Thuận Giao, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824216

Tên bưu cục: Bình Thuận 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´28, Lô nhà D, Khu dân cư Thuận Giao, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824215

Tên bưu cục: Bình Thuận 5

Điện thoại: 718575

Địa chỉ: Sô´D7, Lô nhà D, Khu dân cư Thuận Giao, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824217

Tên bưu cục: Bình Thuận 6

Điện thoại: 718202

Địa chỉ: Sô´A11, Lô nhà A, Khu dân cư Thuận Giao, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824218

Tên bưu cục: Bình Thuận 7

Điện thoại: 718200

Địa chỉ: Sô´A19, Lô nhà A, Khu dân cư Thuận Giao, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824227

Tên bưu cục: Bình Thuận 8

Điện thoại: 718226

Địa chỉ: Sô´1/14, Ấp Bình Thuận 1, Xã Thuận Giao Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>