MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thuận Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang là Mã bưu chính 91163, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang là 91163.

2. Mã bưu chính 91163 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91163 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thuận Hưng Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91163 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang có 5 số là 91163, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Hưng, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 911640

Tên bưu cục: Ấp 8

Điện thoại: 873992

Địa chỉ: Ấp 8, Xã Thuận Hưng Thuận Hưng Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911642

Tên bưu cục: Thuận Hòa

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thuận Hưng Thuận Hưng Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911643

Tên bưu cục: Thuận Hòa 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thuận Hưng Thuận Hưng Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911630

Tên bưu cục: Thuận Hưng

Điện thoại: 02933871000

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Thuận Hưng Thuận Hưng Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

Xem chi tiết>>