MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thuận Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế là Mã bưu chính 53194, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế là 53194.

2. Mã bưu chính 53194 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 53194 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thuận Thành Huế, Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, Mã bưu chính 53194 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế

Mã bưu chính Phường xã Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế có 5 số là 53194, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thuận Thành, Huế, Thừa Thiên Huế sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 531941

Tên bưu cục: 37 Phùng Hưng

Điện thoại: 516550

Địa chỉ: Sô´37, Đường Phùng Hưng, Phường Thuận Thành Thuận Thành Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531950

Tên bưu cục: Huế Thành

Điện thoại: 3523473

Địa chỉ: Sô´25, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Thành Thuận Thành Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 532040

Tên bưu cục: Nguyễn Biểu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´54, Đường Nguyễn Biểu, Phường Thuận Thành Thuận Thành Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531940

Tên bưu cục: Nhật Lệ

Điện thoại: 529823

Địa chỉ: Sô´86, Đường Nhật Lệ, Phường Thuận Thành Thuận Thành Huế Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>