MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thượng Lâm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 157720

Tên bưu cục: Thượng Lâm

Điện thoại: 0914997203

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trì (từ xóm 1-xóm 2), Xã Thượng Lâm Thượng Lâm Mỹ Đức Hà Nội

Xem chi tiết>>