MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thượng Lý

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 181080

Tên bưu cục: Thượng Lý

Điện thoại: 02253539368

Địa chỉ: Sô´1, Đường Hà Nội, Phường Thượng Lý Thượng Lý Hồng Bàng Hải Phòng

Xem chi tiết>>