MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thượng Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 313680

Tên bưu cục: Thượng Sơn

Điện thoại: 0946601075

Địa chỉ: Thôn Khuổi Luông, Xã Thượng Sơn Thượng Sơn Vị Xuyên Hà Giang

Xem chi tiết>>