MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thường Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ là Mã bưu chính 90372, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ là 90372.

2. Mã bưu chính 90372 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90372 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thường Thạnh Cái Răng, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90372 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ có 5 số là 90372, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 903720

Tên bưu cục: Thường Thạnh

Điện thoại: 02923847101

Địa chỉ: Tổ 6, Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh Thường Thạnh Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903721

Tên bưu cục: Thường Thạnh 1

Điện thoại: 913963

Địa chỉ: Tổ 6, Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh Thường Thạnh Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903722

Tên bưu cục: Thường Thạnh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh Thường Thạnh Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 903723

Tên bưu cục: Thường Thạnh 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh Thường Thạnh Cái Răng Cần Thơ

Xem chi tiết>>