MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thường Tín

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 158505

Tên bưu cục: BCP Thường Tín

Điện thoại: 024.33852101

Địa chỉ: Khối Thị Trấn, Thị Trấn Thường Tín Thường Tín Thường Tín Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 158880

Tên bưu cục: KHL Thường Tín

Điện thoại: 024.33755666

Địa chỉ: Khối Thị Trấn, Thị Trấn Thường Tín Thường Tín Thường Tín Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 158500

Tên bưu cục: Thường Tín

Điện thoại: 024.33853013

Địa chỉ: Sô´0, Khối Thị Trấn, Thị Trấn Thường Tín Thường Tín Thường Tín Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 158520

Tên bưu cục: Thường Tín

Điện thoại: 024.33853013

Địa chỉ: Sô´0, Khối Thị Trấn, Thị Trấn Thường Tín Thường Tín Thường Tín Hà Nội

Xem chi tiết>>