MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thụy Dân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 413120

Tên bưu cục: Thụy Dân

Điện thoại: 01696325185

Địa chỉ: Thôn An Dân Trên, Xã Thụy Dân Thụy Dân Thái Thuỵ Thái Bình

Xem chi tiết>>