MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thụy Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thụy Hoà, Yên Phong, Bắc Ninh là Mã bưu chính 22153, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thụy Hoà, Yên Phong, Bắc Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thụy Hoà, Yên Phong, Bắc Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thụy Hoà, Yên Phong, Bắc Ninh là 22153.

2. Mã bưu chính 22153 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 22153 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thụy Hoà Yên Phong, Bắc Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 22153 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thụy Hoà, Yên Phong, Bắc Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thụy Hoà, Yên Phong, Bắc Ninh

Mã bưu chính Phường xã Thụy Hoà, Yên Phong, Bắc Ninh có 5 số là 22153, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thụy Hoà, Yên Phong, Bắc Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thụy Hoà, Yên Phong, Bắc Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thụy Hoà, Yên Phong, Bắc Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 221533

Tên bưu cục: Đlý Bđ- Nvh Thôn Thiểm Xuyên

Điện thoại: 682021

Địa chỉ: Thôn Thiểm Xuyên, Xã Thụy Hoà Thụy Hoà Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221532

Tên bưu cục: Thôn Bình Lục

Điện thoại: 682039

Địa chỉ: Thôn Thiểm Xuyên, Xã Thụy Hoà Thụy Hoà Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221531

Tên bưu cục: Thôn Lạc Nhuế

Điện thoại: 682041

Địa chỉ: Thôn Thiểm Xuyên, Xã Thụy Hoà Thụy Hoà Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 221530

Tên bưu cục: Thuỵ Hoà

Điện thoại: 880221

Địa chỉ: Thôn Thiểm Xuyên, Xã Thụy Hoà Thụy Hoà Yên Phong Bắc Ninh

Xem chi tiết>>