MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thủy Xuân Tiên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156220

Tên bưu cục: Thuỷ Xuân Tiên

Điện thoại: 720108

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Xuân Linh, Xã Thủy Xuân Tiên Thủy Xuân Tiên Chương Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>