MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tích Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 153850

Tên bưu cục: Tích Giang

Điện thoại: 02433642554

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tường Phiêu, Xã Tích Giang Tích Giang Phúc Thọ Hà Nội

Xem chi tiết>>