MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tiền Châu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc là Mã bưu chính 28348, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc là 28348.

2. Mã bưu chính 28348 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 28348 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tiền Châu Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, Mã bưu chính 28348 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Mã bưu chính Phường xã Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc có 5 số là 28348, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 283495

Tên bưu cục: KHL Phúc Yên

Điện thoại: 02113869315

Địa chỉ: Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu Tiền Châu Phúc Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283400

Tên bưu cục: Phúc Yên

Điện thoại: 02113871888

Địa chỉ: Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu Tiền Châu Phúc Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283450

Tên bưu cục: Phúc Yên

Điện thoại: 02113871888

Địa chỉ: Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu Tiền Châu Phúc Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 283490

Tên bưu cục: Phúc Yên

Điện thoại: 02113871888

Địa chỉ: Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu Tiền Châu Phúc Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>