MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tiên Cường

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185660

Tên bưu cục: Hòa Bình

Điện thoại: 02253883204

Địa chỉ: Thị tứ Hòa Bình, Xã Tiên Cường Tiên Cường Tiên Lãng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185668

Tên bưu cục: Tiên Cường

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Thiên Kha, Xã Tiên Cường Tiên Cường Tiên Lãng Hải Phòng

Xem chi tiết>>