MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tiến Dũng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 237240

Tên bưu cục: Tiến Dũng

Điện thoại: 02043870075

Địa chỉ: Thôn Ninh Xuyên, Xã Tiến Dũng Tiến Dũng Yên Dũng Bắc Giang

Xem chi tiết>>