MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tiên Dương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 136302

Tên bưu cục: Cổ Dương

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương Tiên Dương Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 136300

Tên bưu cục: Tiên Dương

Điện thoại: 01629912939

Địa chỉ: Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương Tiên Dương Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>