MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tiên Lãng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185790

Tên bưu cục: KHL Tiên Lãng

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Tiên Lãng Tiên Lãng Tiên Lãng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185609

Tên bưu cục: Thị trấn

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Tiên Lãng Tiên Lãng Tiên Lãng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185620

Tên bưu cục: Tiên Lãng

Điện thoại: 0313883005

Địa chỉ: Khu Ii, Thị Trấn Tiên Lãng Tiên Lãng Tiên Lãng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185670

Tên bưu cục: Tiên Lãng

Điện thoại: 02253883005

Địa chỉ: Khu Ii, Thị Trấn Tiên Lãng Tiên Lãng Tiên Lãng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185600

Tên bưu cục: Tiên Lãng

Điện thoại: 02253883005

Địa chỉ: Khu Ii, Thị Trấn Tiên Lãng Tiên Lãng Tiên Lãng Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 185830

Tên bưu cục: VP BĐH Tiên Lãng

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Tiên Lãng Tiên Lãng Tiên Lãng Hải Phòng

Xem chi tiết>>