MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tiền Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 186420

Tên bưu cục: Tiền Phong

Điện thoại: 884614

Địa chỉ: Thôn Linh Đông, Xã Tiền Phong Tiền Phong Vĩnh Bảo Hải Phòng

Xem chi tiết>>