MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tiên Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 161690

Tên bưu cục: Tiên Tiến

Điện thoại: 854291

Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Xã Tiên Tiến Tiên Tiến Phù Cừ Hưng Yên

Xem chi tiết>>