MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tiến Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội là Mã bưu chính 15564, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội là 15564.

2. Mã bưu chính 15564 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 15564 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tiến Xuân Thạch Thất, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 15564 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội có 5 số là 15564, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 155640

Tên bưu cục: Tiến Xuân

Điện thoại: 02439821046

Địa chỉ: Xóm Gò Chòi A, Xã Tiến Xuân Tiến Xuân Thạch Thất Hà Nội

Xem chi tiết>>