MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tiên Yên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 205610

Tên bưu cục: Quang Trung

Điện thoại: 740697

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Thị Trấn Tiên Yên Tiên Yên Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 205710

Tên bưu cục: Tiên Yên

Điện thoại: 02033876211

Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên Tiên Yên Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 205770

Tên bưu cục: Tiên Yên

Điện thoại: 02033876211

Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên Tiên Yên Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 205600

Tên bưu cục: Tiên Yên

Điện thoại: 02033876211

Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên Tiên Yên Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>