MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tình Húc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 206190

Tên bưu cục: Tình Húc

Điện thoại: 02033878150

Địa chỉ: Thôn Nà Phạ, Xã Tình Húc Tình Húc Bình Liêu Quảng Ninh

Xem chi tiết>>