MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tông Lạ̣nh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tông Lạ̣nh, Thuận Châu, Sơn La là Mã bưu chính 36581, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tông Lạ̣nh, Thuận Châu, Sơn La.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tông Lạ̣nh, Thuận Châu, Sơn La là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tông Lạ̣nh, Thuận Châu, Sơn La là 36581.

2. Mã bưu chính 36581 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 36581 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tông Lạ̣nh Thuận Châu, Sơn La.

Ngoài ra, Mã bưu chính 36581 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tông Lạ̣nh, Thuận Châu, Sơn La.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tông Lạ̣nh, Thuận Châu, Sơn La

Mã bưu chính Phường xã Tông Lạ̣nh, Thuận Châu, Sơn La có 5 số là 36581, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tông Lạ̣nh, Thuận Châu, Sơn La

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tông Lạ̣nh, Thuận Châu, Sơn La, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tông Lạ̣nh, Thuận Châu, Sơn La sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 365810

Tên bưu cục: Chiềng Pấc

Điện thoại: 02123849100

Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Xã Tông Lạ̣nh Tông Lạ̣nh Thuận Châu Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 365811

Tên bưu cục: Tông Lệnh

Điện thoại: 01674147461

Địa chỉ: Bản Thẳm A, Xã Tông Lạ̣nh Tông Lạ̣nh Thuận Châu Sơn La

Xem chi tiết>>