MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tống Phan

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 161660

Tên bưu cục: Tống Phan

Điện thoại: 854481

Địa chỉ: Thôn Tống Xá, Xã Tống Phan Tống Phan Phù Cừ Hưng Yên

Xem chi tiết>>