MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tòng Sành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 332577

Tên bưu cục: Tòng Sành

Điện thoại: 0916596563

Địa chỉ: Thôn Chu Cang Hồ, Xã Tòng Sành Tòng Sành Bát Xát Lào Cai

Xem chi tiết>>