MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tống Trân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 161720

Tên bưu cục: Tống Trân

Điện thoại: 859744

Địa chỉ: Thôn An Cầu, Xã Tống Trân Tống Trân Phù Cừ Hưng Yên

Xem chi tiết>>