MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trà Bá

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trà Bá, Pleiku, Gia Lai là Mã bưu chính 60137, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trà Bá, Pleiku, Gia Lai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trà Bá, Pleiku, Gia Lai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trà Bá, Pleiku, Gia Lai là 60137.

2. Mã bưu chính 60137 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 60137 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trà Bá Pleiku, Gia Lai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 60137 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trà Bá, Pleiku, Gia Lai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

Mã bưu chính Phường xã Trà Bá, Pleiku, Gia Lai có 5 số là 60137, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trà Bá, Pleiku, Gia Lai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trà Bá, Pleiku, Gia Lai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 601394

Tên bưu cục: Bến xe Đức Long

Điện thoại: 748084

Địa chỉ: Sô´43, Đường Lý Nam Đế, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601372

Tên bưu cục: Bến Xe Liên Tỉnh

Điện thoại: 872194

Địa chỉ: Sô´34, Đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601396

Tên bưu cục: Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tôn Thất Tùng, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601380

Tên bưu cục: Chư Á 1

Điện thoại: 02693759996

Địa chỉ: Sô´246, Đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601397

Tên bưu cục: Đại lý BĐ Trường Chinh 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´110, Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601374

Tên bưu cục: Lê Duẩn

Điện thoại: 871825

Địa chỉ: Sô´166, Đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601379

Tên bưu cục: Lý Nam Đế

Điện thoại: 897568

Địa chỉ: Sô´66, Đường Lý Nam Đế, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601370

Tên bưu cục: Trà Bá

Điện thoại: 02693820101

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601375

Tên bưu cục: Trà Bá 2

Điện thoại: 820971

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601376

Tên bưu cục: Trà Bá 3

Điện thoại: 747060

Địa chỉ: Sô´232, Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601371

Tên bưu cục: Trà Bá 4

Điện thoại: 747403

Địa chỉ: Sô´21, Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601378

Tên bưu cục: Trà Bá 5

Điện thoại: 822172

Địa chỉ: Sô´63, Đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601395

Tên bưu cục: Trà Bá 6

Điện thoại: 748095

Địa chỉ: Sô´316, Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601373

Tên bưu cục: Trường Chinh

Điện thoại: 897051

Địa chỉ: Sô´08, Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 601377

Tên bưu cục: Yết Kiêu

Điện thoại: 897690

Địa chỉ: Sô´12, Đường Yết Kiêu, Phường Trà Bá Trà Bá Pleiku Gia Lai

Xem chi tiết>>