MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trầm Lộng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 157230

Tên bưu cục: Trầm Lộng

Điện thoại: 02433779152

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thu Nội, Xã Trầm Lộng Trầm Lộng Ứng Hoà Hà Nội

Xem chi tiết>>