MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trạm Thản

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 292720

Tên bưu cục: Trạm Thản

Điện thoại: 865022

Địa chỉ: Khu 2, Xã Trạm Thản Trạm Thản Phù Ninh Phú Thọ

Xem chi tiết>>