MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trần Hưng Đạo

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 171250

Tên bưu cục: TMĐT Hải Dương

Điện thoại: 02203852430

Địa chỉ: Phố Minh Khai, Phường Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171240

Tên bưu cục: Trần Hưng Đạo 27

Điện thoại: 833988

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>