MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trần Nguyên Hãn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 231440

Tên bưu cục: Phạm Ngọc Hân

Điện thoại: 02043855894

Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn Trần Nguyên Hãn Bắc Giang Bắc Giang

Xem chi tiết>>