MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trần Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định là Mã bưu chính 59100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định là 59100.

2. Mã bưu chính 59100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 59100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trần Phú Quy Nhơn, Bình Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 59100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định

Mã bưu chính Phường xã Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định có 5 số là 59100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 591000

Tên bưu cục: Bình Định

Điện thoại: 02563821516

Địa chỉ: Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú Trần Phú Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591020

Tên bưu cục: Bình Định

Điện thoại: 0563821516

Địa chỉ: Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú Trần Phú Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591023

Tên bưu cục: độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´106, Đường Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú Trần Phú Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591001

Tên bưu cục: Nguyễn Huệ

Điện thoại: 827234

Địa chỉ: Sô´377A, Đường Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú Trần Phú Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591010

Tên bưu cục: Nguyễn Trãi

Điện thoại: 821232

Địa chỉ: Sô´33, Đường Nguyễn Trải, Phường Trần Phú Trần Phú Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591002

Tên bưu cục: Trần Phú

Điện thoại: 826338

Địa chỉ: Sô´301, Đường Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú Trần Phú Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591330

Tên bưu cục: Văn phòng BĐT

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´127, Đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú Trần Phú Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>