MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trần Quang Diệu

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định là Mã bưu chính 59139, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định là 59139.

2. Mã bưu chính 59139 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 59139 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trần Quang Diệu Quy Nhơn, Bình Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 59139 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định

Mã bưu chính Phường xã Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định có 5 số là 59139, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 591680

Tên bưu cục: Độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu Trần Quang Diệu Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591391

Tên bưu cục: Phú Thạnh

Điện thoại: 641158

Địa chỉ: Khu Vực 7, Phường Trần Quang Diệu Trần Quang Diệu Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591390

Tên bưu cục: Trần Quang Diệu

Điện thoại: 02563541238

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu Trần Quang Diệu Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591392

Tên bưu cục: Trần Quang Diệu 1

Điện thoại: 641164

Địa chỉ: Khu Vực 1, Phường Trần Quang Diệu Trần Quang Diệu Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591393

Tên bưu cục: Trần Quang Diệu 2

Điện thoại: 641723

Địa chỉ: Khu Vực 7, Phường Trần Quang Diệu Trần Quang Diệu Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 591403

Tên bưu cục: Trần Quang Diệu 3

Điện thoại: 841884

Địa chỉ: Sô´Tổ 5, Khu Vực 5, Phường Trần Quang Diệu Trần Quang Diệu Quy Nhơn Bình Định

Xem chi tiết>>