MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tràng An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 404040

Tên bưu cục: Chợ Sông

Điện thoại: 02263870603

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Tràng An Tràng An Bình Lục Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 404041

Tên bưu cục: Tràng An

Điện thoại: 02263861703

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Tràng An Tràng An Bình Lục Hà Nam

Xem chi tiết>>