MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trảng Dài

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai là Mã bưu chính 81198, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai là 81198.

2. Mã bưu chính 81198 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81198 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trảng Dài Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81198 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai có 5 số là 81198, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 811070

Tên bưu cục: BCP Biên Hòa 3

Điện thoại: 02513898996

Địa chỉ: Sô´620/56, Khu phố 1, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811989

Tên bưu cục: Công an Phường Trảng Dài

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811984

Tên bưu cục: Đồng Khởi 10

Điện thoại: 896623

Địa chỉ: Sô´107/9, Tổ 8, Khu phố 2, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811987

Tên bưu cục: Đồng Khởi 12

Điện thoại: 996906

Địa chỉ: Sô´37/10, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811985

Tên bưu cục: Đồng khởi 19

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´4A/1/23, Khu phố 3, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811981

Tên bưu cục: Đồng Khởi 2

Điện thoại: 899458

Địa chỉ: Sô´27/13, Khu phố 5, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811982

Tên bưu cục: Đồng Khởi 5

Điện thoại: 898502

Địa chỉ: Sô´A1, Khu phố 1, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811983

Tên bưu cục: Đồng Khởi 6

Điện thoại: 899970

Địa chỉ: Sô´05, Khu phố 3, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811986

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1-8

Điện thoại: 997138

Địa chỉ: Sô´162, Khu phố 1, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811980

Tên bưu cục: Trảng Dài

Điện thoại: 02513890600

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811988

Tên bưu cục: Trảng Dài 1

Điện thoại: 997635

Địa chỉ: Sô´17/2, Khu phố 5, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812042

Tên bưu cục: Trảng dài 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´434/11, Khu phố 2, Phường Trảng Dài Trảng Dài Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>