MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trang Hạ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222201

Tên bưu cục: Bính Hạ

Điện thoại: 843200

Địa chỉ: Thôn Bính Hạ, Phường Trang Hạ Trang Hạ Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222200

Tên bưu cục: Đồng Quang

Điện thoại: 834880

Địa chỉ: Thôn Trang Liệt, Phường Trang Hạ Trang Hạ Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222202

Tên bưu cục: Trường Đhtdtt

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Bính Hạ, Phường Trang Hạ Trang Hạ Từ Sơn Bắc Ninh

Xem chi tiết>>