MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Triệu Dương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 456540

Tên bưu cục: Triêu Dương

Điện thoại: 0915659616

Địa chỉ: Thôn Thanh Cao, Xã Triệu Dương Triệu Dương Tĩnh Gia Thanh Hoá

Xem chi tiết>>