MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trịnh Xá

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 404020

Tên bưu cục: Trịnh Xá

Điện thoại: 861701

Địa chỉ: Thôn Tràng, Xã Trịnh Xá Trịnh Xá Bình Lục Hà Nam

Xem chi tiết>>