MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trù Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 472030

Tên bưu cục: Trù Sơn

Điện thoại: 01692837201

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Trù Sơn Trù Sơn Đô Lương Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 472031

Tên bưu cục: Trù Sơn

Điện thoại: 01676806812

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Trù Sơn Trù Sơn Đô Lương Nghệ An

Xem chi tiết>>