MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Trực Hùng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 425390

Tên bưu cục: Ninh Cường

Điện thoại: 0948377380

Địa chỉ: Thôn Lác Môn, Xã Trực Hùng Trực Hùng Trực Ninh Nam Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 425391

Tên bưu cục: Trực Hùng

Điện thoại: 01655627456

Địa chỉ: Thôn Lác Phường, Xã Trực Hùng Trực Hùng Trực Ninh Nam Định

Xem chi tiết>>