MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trung An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73340, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh là 73340.

2. Mã bưu chính 73340 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73340 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trung An Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73340 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh có 5 số là 73340, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 733415

Tên bưu cục: 166

Điện thoại: 087953891

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Trung An Trung An Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733416

Tên bưu cục: 187

Điện thoại: 087954857

Địa chỉ: Ấp Hội Thạnh, Xã Trung An Trung An Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733413

Tên bưu cục: Số 137

Điện thoại: 08 7957146

Địa chỉ: Ấp Hội Thạnh, Xã Trung An Trung An Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733414

Tên bưu cục: Số 162

Điện thoại: 08 7951647

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Trung An Trung An Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733403

Tên bưu cục: Số 29

Điện thoại: 08 7956655

Địa chỉ: Ấp Hội Thạnh, Xã Trung An Trung An Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733404

Tên bưu cục: Số 35

Điện thoại: 08 7956919

Địa chỉ: Ấp Thạnh An, Xã Trung An Trung An Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733402

Tên bưu cục: Số 36

Điện thoại: 08 7956539

Địa chỉ: Ấp Thạnh An, Xã Trung An Trung An Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733405

Tên bưu cục: Số 37

Điện thoại: 08 7956469

Địa chỉ: Ấp Thạnh An, Xã Trung An Trung An Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733401

Tên bưu cục: Số 47

Điện thoại: 08 7957162

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Trung An Trung An Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733406

Tên bưu cục: Số 96

Điện thoại: 08 7956979

Địa chỉ: Ấp Hội Thạnh, Xã Trung An Trung An Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 733400

Tên bưu cục: Trung An

Điện thoại: 02837956222

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Trung An Trung An Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>