MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trung Chánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73210, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh là 73210.

2. Mã bưu chính 73210 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73210 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trung Chánh Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73210 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh có 5 số là 73210, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 731100

Tên bưu cục: Ngã Ba Bầu

Điện thoại: 02838839556

Địa chỉ: Sô´7/3, Ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh Trung Chánh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 732107

Tên bưu cục: Trung Chánh

Điện thoại: 7184052

Địa chỉ: Sô´126/1, Ấp Trung Chánh 1, Xã Trung Chánh Trung Chánh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 732110

Tên bưu cục: Trung Chánh

Điện thoại: 02838839554

Địa chỉ: Sô´159/6b, Ấp Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh Trung Chánh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 732108

Tên bưu cục: Trung chánh 2

Điện thoại: 8837481

Địa chỉ: Sô´1/4, Ấp Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh Trung Chánh Hóc Môn Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>